English English

UNESCO biosferos pareigūnė Eleanor Turner dirba Kerio biosferos rezervate ir yra įdarbinta Pietų Kerio plėtros partnerystės - vietinės plėtros kompanijos. „Eleanor“ yra atsakinga už veiksmų, kurie palaiko UNESCO „Žmogaus ir biosferos“ programos tikslus, kūrimą ir skatinimą. Tai apima bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis įgyvendinant veiksmais pagrįstus biologinės įvairovės išsaugojimo projektus, remiant tyrimus biosferos srityje ir skatinant glaudesnius ryšius su vietovės gamtos ir kultūros paveldu, vykdant švietimo ir sąmoningumo ugdymo veiklą bet kokio amžiaus žmonėms.

Tai taip pat apima glaudų bendradarbiavimą ir konsultacijas su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Nacionalinius parkus ir laukinės gamtos tarnybą, Kerio grafystės tarybą, žemės savininkus biosferos rezervato zonoje ir įmones šioje srityje.

Eleanor pradėjo vykdyti biosferos pareigūno pareigas 2020 m. Rugpjūčio mėn. Eleanor yra kilusi iš Kerio, užaugusi nedideliame ūkyje Caherdaniel pietvakariuose. Anksčiau dirbdama aplinkosaugos ir švietimo srityse, ji mėgauja bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis biologinės įvairovės, bendruomenės ir tvarumo temomis.

Prisek tai